Thành phố Bắc Kạn tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu phụ nữ

Đồng chí Nông Thị Phương Lê-Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Kạn cho biết: Hội LHPN thành phố có 9 cơ sở hội, 126 chi hội với tổng số 7.359 hội viên. Xác định Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các cấp hội và hội viên phụ nữ, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, Hội LHPN thành phố đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội LHPN thành phố đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội. Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 được xây dựng bảo đảm đúng quy trình giới thiệu, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng, lựa chọn được những người tiêu biểu nhất, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố. Theo đó, dự kiến tại Đại hội sẽ bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành, 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố tích cực triển khai, xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội như: Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; tham luận tại Đại hội… Sau khi được hội viên, các ban, ngành liên quan tham gia đóng góp ý kiến, đến nay các văn kiện phục vụ Đại hội đã hoàn thành với nội dung ngắn gọn, nêu bật những kết quả đạt được, ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong những năm tới…

Song song với công tác chuẩn bị văn kiện, xây dựng Đề án nhân sự, Hội LHPN thành phố Bắc Kạn còn tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết và công tác phục vụ Đại hội. Đến nay, Hội đã bố trí hội trường tổ chức Đại hội, phòng họp, thảo luận cũng như chỗ nghỉ ngơi cho đại biểu ở xa. Hiện Hội đang tiến hành in ma két, giấy mời dự Đại hội, thẻ đại biểu… Hội chủ động phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội.

Công tác tuyên truyền được Hội Phụ nữ quan tâm đẩy mạnh nhằm phản ánh những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua, nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội đối với công tác phụ nữ, vấn đề bình đẳng giới. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, như: băng rôn, khẩu hiệu; đài phát thanh; phóng sự, ảnh tư liệu… Ngoài ra, Hội LHPN thành phố còn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực để chào mừng Đại hội, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc và kỹ lưỡng, tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thành công tốt đẹp, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các phong trào thi đua, hoạt động trong những năm tới.