SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Nhìn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển trong 70 năm qua, hệ thống tổ chức các cơ quan Thi hành án dân sự của đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển; công tác thi hành án dân sự nói chung, công tác thi hành án dân sự tại thành phố Bắc Kạn nói riêng đã không ngừng phát triển, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Hoạt động thi hành án dân sự tạo được niềm tin của nhân dân và có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng để bảo đảm an ninh – trật tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Năm 1993 hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được tách ra khỏi Toà án nhân dân hình thành các cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc Sở tư pháp và Bộ tư pháp. Cùng với sự thành lập thị xã Bắc Kạn Đội thi hành án dân sự thị xã Bắc Kạn được ra đời.

Sau khi được thành lập, trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, công tác thi hành án dân sự cũng gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn thiếu thốn, đội ngũ công chức còn thiếu và yếu về chuyên môn…Thời gian này, cũng như các Đội Thi hành án khác trong tỉnh, trụ sở Đội Thi hành án thị xã Bắc Kạn được đặt nhờ trong trụ sở UBND thị xã Bắc Kạn.

Khó khăn là vậy, tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tiến trình cải cách nền tư pháp và được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp Ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự đoàn kết, phấn đấu, cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) đã có bước tiến vượt bậc và có đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Năm 1993, khi mới thành lập, Đội Thi hành án chỉ có 03 công chức, cán bộ làm công tác thi hành án phải kiêm nhiệm nhiều mảng việc, lực lượng Chấp hành viên rất mỏng. Đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn đã có 11 công chức và 04 người lao động được ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; trong đó có 05 Chấp hành viên, 03 Thư ký, 01 chuyên viên và các chức danh khác. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo được kiện toàn có Chi cục trưởng và 02 Phó chi cục trưởng, hoạt động quản lý đã đi vào nề nếp. Chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng lên, có bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công việc trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Cơ quan được xây dựng trụ sở riêng; trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác đã được trang cấp khá đầy đủ, góp phần giảm bớt khó khăn và nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác thi hành án dân sự được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự. Trong những năm đầu mới thành lập, tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhất là đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu, do đó chất lượng công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế. Từ khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 có hiệu lực thi hành, công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tốt lên. Tiếp đó, sự ra đời của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của công tác thi hành án dân sự, vị thế cơ quan thi hành án dân sự được nâng lên, công tác tổ chức thi hành án đã ghi được những kết quả khả quan đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, kết quả tổ chức thi hành án hàng năm của Chi cục năm sau đều cao hơn năm trước, luôn hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu được giao về cả việc và giá trị thi hành án, làm giảm đáng kể lượng án tồn đọng từ nhiều năm trước. 

Năm 2010

Tỷ lệ giải quyết xong về việc/ số việc có điều kiện đạt 100%

Tỷ lệ giải quyết xong về tiền/ số tiền có điều kiện đạt 100%

Giảm án chuyển kỳ sau = 14,7%.

Năm 2011:

Tỷ lệ giải quyết xong về việc/ số việc có điều kiện đạt 99%

Tỷ lệ giải quyết xong về tiền/ số tiền có điều kiện đạt 97%

Giảm án chuyển kỳ sau = 6%

Năm 2012:

Tỷ lệ giải quyết xong về việc/ số việc có điều kiện đạt 99%

Tỷ lệ giải quyết xong về tiền/ số tiền có điều kiện đạt 99%

Giảm án chuyển kỳ sau = 5%

Năm 2013:

Tỷ lệ giải quyết xong về việc/ số việc có điều kiện đạt 98%

Tỷ lệ giải quyết xong về tiền/ số tiền có điều kiện đạt 99%

Giảm án chuyển kỳ sau = 11%

Năm 2014:

Tỷ lệ giải quyết xong về việc/ số việc có điều kiện đạt 96%

Tỷ lệ giải quyết xong về tiền/ số tiền có điều kiện đạt 97%

Giảm án chuyển kỳ sau = 12%

Năm 2015:

Tỷ lệ giải quyết xong về việc/ số việc có điều kiện đạt 97%

Tỷ lệ giải quyết xong về tiền/ số tiền có điều kiện đạt 99%

Giảm án chuyển kỳ sau = 8%

Tổng số tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước thành phố là: 2.036.563.000,đ và thu cho công dân: 8.580.920.000,đ

Các mặt công tác khác cũng đều được Chi cục quan tâm toàn diện và đều đạt kết

quả tốt đẹp; chế độ, chính sách đối với cán bộ được đảm bảo, đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với kết quả trên, nhiều năm qua Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được cấp trên khen thưởng: Năm 2012 2013,2014,2015 Chi cục được Cục trưởng tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và   Tập thể lao động xuất sắc, nhiều lượt cá nhân được cấp trên khen thưởng. Hàng năm Chi bộ chi cục thi hành án dân sự đều được Thành uỷ Bắc Kạn công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh có cá nhân được khen thưởng đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, công chức, người lao động của Chi cục  càng tự hào về những kết quả đã đạt được; với khí thế mới, đội ngũ công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo đề ra những phương hướng, giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, bền vững nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ngành Thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với vị thế mới của Ngành, và để viết tiếp những trang rạng ngời truyền thống thi hành án dân sự./.