Phường Huyền Tụng tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

 Các đại biểu và nhân dân phường Huyền Tụng đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng đã có nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào một số vấn đề như: Công tác quản lý và tiên độ cấp sổ bìa đỏ còn nhiều vướng mắc, khó tháo gỡ; Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức có lúc chưa được thân thiện, cởi mở; Việc tuyên truyền các văn bản của cấp trên còn mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả thiết thực; đại biểu cũng đã có nhiều đề xuất, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của phường trong những tháng tiếp theo…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã tiếp thu và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung cần thời gian xác minh, được giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.