Phường Huyền Tụng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 06/01, Đảng ủy, HĐND-UBND phường Huyền Tụng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Huyền Tụng đã khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết thống nhất, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 1.300 tấn, bằng 104,3 % kế hoạch; có 52 ha diện tích đất canh tác đạt giá trị trên 100 triệu đồng/ha, đạt 100% kế hoạch; thực hiện các mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm gồm trồng 0,9 ha cây dưa chuột, 0,3 ha cây ngô ngọt và 3ha cây nghệ nếp.Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, trong đó đàn trâu có 150 con, đạt 115%KH, đàn bò hơn 230 con, đạt 385%KH. Tổng diện tích trồng rừng đạt 42 ha, bằng 100% kế hoạch. Mở 04 tuyến đường lâm nghiệp với tổng chiều dài hơn 07 km, tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng.Thu ngân sách địa phương đạt trên 1,6 tỷ đồng đồng, bằng 142,78 % KH; công tác cải cách hành chính được tăng cường, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa là 785 thủ tục, trong đó cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xử lý qua phần mềm một cửa điện tử là 382 thủ tục, dịch vụ công trực tuyến toàn trình có 09 thủ tục, chứng thư điện tử 05 hồ sơ, dịch vụ bưu chính công ích 13 hồ sơ…tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong năm số hộ nghèo giảm 31 hộ, vượt 300% KH giao; Các lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng được ổn định giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, hiện Đảng bộ phường có 398 đảng viên, 22 chi bộ. Năm 2022, Đảng ủy phường đã cử 19 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, xét đề nghị kết nạp Đảng cho 06 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên dự bị; Đảng ủy đã chủ động, tích cực tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có 4/7 mô hình dân vận khéo được Thành ủy công nhận, các mô hình trên hiện nay vẫn đang thực hiện duy trì mang lại lợi ích thiết thực trong Nhân dân.

Năm 2023, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, thu ngân sách; đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập. Khuyến khích các hộ dân thành lập các tổ HTX, HTX sản xuất thành chuỗi giá trị, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và chính sách bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…

Lãnh đạo UBND phường Huyền Tụng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Tại hội nghị, Đảng ủy, UBND phường đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 và tổ chức phát động thi đua và thực hiện ký cam kết thi đua năm 2023./.

                                        Hoàng Thạc