Phường Nguyễn Thị Minh Khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Năm 2022, Phường Nguyễn Thị Minh Khai là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Tại đây đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính.

Cán bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân

Đã thành thói quen ý thức và cũng là một nhiệm vụ hàng ngày mà mỗi cán bộ, công chức phường Nguyễn Thị Minh Khai khi tới trụ sở làm việc, mỗi người tự sắp xếp phương tiện đi lại gọn gàng theo từng ô đã phân công với bảng tên cụ thể. Chị Đàm Thị Đậm, nhân viên văn thư UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: “Khi đi làm ở cơ quan tôi luôn để xe đúng vị trí của mình, tôi thấy việc thực hiện như này rất tốt, không có gì khó khăn cả, tạo ý thức thói quen tốt cho chúng tôi.”

Đúng vào giờ làm việc, tất cả cán bộ, công chức phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có mặt đông đủ và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một ngày mới. Nhằm thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, khoa học, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Thời gian qua, UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai đã yêu cầu từng cá nhân căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho từng tuần, tháng, quý, năm để thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tập trung trí tuệ, phát huy năng lực, sở trường, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy, tận tâm trong công việc, giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm quy định của cơ quan về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

Ông Ma Văn Hiệp – Công chức địa chính xây dựng phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận xử lý kết quả của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của UBND phường, bản thân các cán bộ thường xuyên trau dồi kinh nghiệm và tìm hiểu các quy định của pháp luật, cũng như các kỹ năng để giải quyết nhanh gọn, đúng quy định nhất đối với các trường hợp đến yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính.”

Được xác định cơ sở là nơi gần dân nhất, nên trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, lãnh đạo UBND phường đã quan tâm quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Trong năm 2022, UBND phường ban hành đầy đủ các văn bản phục vụ công tác cải cách hành chính tại địa phương, thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với hơn 600 hồ sơ, 100% các thủ tục hành chính tại phường được tiếp nhận và trả đúng thời gian quy định.

Ông Phạm Ngọc Hải – Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Thực hiện cải cách hành chính thì cán bộ, công chức với tinh thần tiên phong gương mẫu 100% thực hiện tài khoản dịch vụ công, đội ngũ cán bộ công chức đã ứng dụng được yêu cầu công việc, tham gia tập huấn. thực hiện kết quả các thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần phát huy quyền dân chủ người dân, tăng cường sự giám sát của nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng cán bộ công chức của phường.”

Phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng với việc triển khai nghiêm túc những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, năm 2023, cán bộ công chức phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu trong cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, cũng như đem tới sự phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp./.

Hoàng Thạc