Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn