QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các Hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 3576/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các Hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn