Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường học trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1404.signed.pdf