QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 393/QĐ-UBND Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn