Quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND, có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND; công tác xét xử, thi hành án hình sự; hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã năm 2014, nhiệm vụ năm 2015; tình hình thu, chi ngân sách năm 2014 và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2015; kết quả giải quyết kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND thị xã; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ Tám đến kỳ họp thứ Chín và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp cũng nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị với HĐND, UBND thị xã.

Thông qua các báo cáo trình kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và kết quả thảo luận của đại biểu tham dự kỳ họp cho thấy: Năm 2014, thị xã Bắc Kạn tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ – du lịch, giảm dân tỷ trọng nông – lâm nghiệp – thuỷ sản. Thị trường hàng hóa tương đối ổn định và phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân; dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 1.500,3 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch, tăng 15,85% so với cùng kỳ; toàn thị xã có 3.239 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, 324 doanh nghiệp và 46 hợp tác xã hoạt động tương đối hiệu quả. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 117 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Dự ước giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 66,68 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch.

Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 4.731 tấn, vượt 3,6% kế hoạch, giảm 1,1% so với cùng kỳ. Dự ước diện tích đất canh tác đạt giá trị 70 triệu đồng/ha là 130 ha, vượt 8% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định (trong đó đàn trâu vượt 17% kế hoạch, đàn bò vượt 159% kế hoạch, đàn gia cầm vượt 29% kế hoạch, đàn lợn đạt kế hoạch), không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng diện tích trồng rừng 346ha, vượt 21% kế hoạch; dự ước tỷ lệ che phủ rừng là 65%, vượt 1% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11 tháng được 70 tỷ đồng, bằng 92,25% dự toán và tăng 2,3% so với cùng kỳ; ước cả năm thu được 81,78 tỷ đồng, vượt 7,4% dự toán. Chi ngân sách địa phương 11 tháng là 155,98 tỷ đồng, ước chi ngân sách cả năm là 199,77 tỷ đồng, vượt 9,4% dự toán. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên – môi trường được quan tâm như phê duyệt kế hoạch chi tiết chia lô tái định cư và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Sông Cầu; cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra về xây dựng; thực hiện các dịch vụ công ích đô thị, chính trang đô thị; kiểm tra trật tự đô thị; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển đồng bộ. Công tác giáo dục – đào tạo được triển khai thực hiện tốt, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng cao; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì và củng cố vững chắc; các chỉ tiêu tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, duy trì sĩ số học sinh, hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đều đạt và vượt kế hoạch. 8/8 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; chỉ đạo làm tốt công tác khuyến học, mở được được 285 lớp tại các trung tâm học tập cộng đồng với 13.682 lượt người theo học. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, với 69.851 lượt người; triển khai thực hiện chiến dịch tiêm phòng sởi – Rubella cho trẻ từ 01 đến 14 tuổi đạt tỷ lệ 92%. Các chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; xây dựng mới và nâng cấp nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; ngõ hẻm có điện chiếu sáng; thu gom rác thải tại 04 phường đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác nội vụ, lao động, thương binh và xã hội, truyền thanh – truyền hình, dân tộc, tôn giáo, bảo hiểm xã hội, chữ thập đỏ tiếp tục đạt nhiều kết quả.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác nội chính được tăng cường. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được thực hiện tương đối kịp thời (Xã Huyền Tụng đạt 12/19 tiêu chí, xã Xuất Hóa đạt 11/19 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 8/19 tiêu chí, xã Nông Thượng đạt 7/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán người).

 

 Công tác triển khai xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố được tập trung thực hiện thông qua việc thi công 06 công trình nâng cấp chỉnh trang đô thị; hoàn thiện Đề án thành lập phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bên cạnh đó các ngành, các cấp của thị xã đã vận động toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức – lao động và nhân dân quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt, bằng ngày công lao động trị giá trên 500 triệu đồng để lắp đặt điện chiếu sáng cho 178 ngõ hẻm của 4 phường nội thị và đường giao thông nông thôn của 02 xã Xuất Hóa, Huyền Tụng (đạt tỷ lệ 93,7%).

Tuy còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Thương mại, dịch vụ – du lịch phát triển còn nhỏ lẻ, tính liên kết chưa cao, mức độ tăng trưởng còn chậm; tiến độ xây dựng một số công trình cơ bản còn chậm; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ; công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ đơn thư được giải quyết còn thấp, số người sinh con thứ 3 và mang thai con thứ 3 có xu hướng tăng; việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia chưa đạt kế hoạch… nhưng kết quả trên cho thấy năm 2014 cán bộ và nhân dân thị xã đã có sự cố gắng nỗ lực vượt bậc, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực triển khai, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương.

 Năm 2015, thị xã Bắc Kạn xác định mục tiêu tổng quát là tập trung chỉ đạo, triển khai phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra; tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị để xây dựng thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh vào năm 2015; đồng thời tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các chỉ tiêu chủ yếu của thị xã phấn đấu cơ bản đều bằng hoặc cao hơn mức tỉnh giao và bám sát Nghị quyết của Đại hội đảng bộ thị xã Bắc Kạn khóa V. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tiếp tục chủ động vận dụng các cơ chế chính sách để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh chợ và phát triển hệ thống dịch vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu và gian lận thương mại; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và vận dụng các chính sách về đất đai để hỗ trợ phát triển ngành nghề chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch, các sản phẩm xây dựng, gia công cơ khí, sản xuất vật liện xây dựng; tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình trọng điểm như trụ sở hợp khối Thị ủy – HĐND – UBND, Trường Trung học cơ sở Đức Xuân và các công trình chỉnh trang nâng cấp đô thị; tập trung chỉ đạo, vận động nông dân gieo trồng đúng khung thời vụ, khai thác tận dụng hết diện tích đất canh tác, đồng thời đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tập trung chỉ đạo các xã triển khai thực hiện tốt những nội dung trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực kiểm tra, đôn đốc và khai thác triệt để các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế; đẩy nhanh thanh quyết toán vốn các công trình, dự án; chi ngân sách đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị được duyệt, ban hành quy chế quản lý đô thị; tăng cường kiểm tra cấp phép, sau cấp phép, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quản lý tốt các nguồn tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; duy trì các hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố; thực hiện cải cách hành chính; đổi mới, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với những cá nhân, tổ chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các vị đại biểu thảo luận trước khi HĐND quyết định. Phiên chất vấn được tiến hành dân chủ, đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm được nhiều cử tri quan tâm như: Công tác cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kỳ họp đã quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối ông Đoàn Quang Tài (do chuyển công tác) và ông Nguyễn Quang Chính (do nghỉ chờ chế độ hưu trí) và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã đối với ông Nguyễn Quang Chính. Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền, đại biểu HĐND thị xã đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức vụ do HĐND thị xã bầu, gồm Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Trưởng các Ban HĐND thị xã; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND thị xã, kết quả tất cả các chức danh nêu trên đều có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt từ 84% đến 100%; không có chức vụ phải tiếp việc bỏ phiếu tín nhiệm hoặc từ chức theo quy định.

Kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; phương án phân bổ ngân sách địa phương; công tác xét xử, thi hành án hình sự; hoạt động chủ yếu của HĐND; chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2015; về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu và công tác tổ chức, cán bộ của HĐND, UBND.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Thị ủy đã có ý kiến phát biểu tại kỳ họp, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được năm 2014 trên các lĩnh vực công tác; yêu cầu các cấp, các ngành kịp thời khắc phục những hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, tập trung vào việc phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện các tiêu chí để đưa thị xã lên thành phố; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến cử tri; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, giải quyết tốt các thủ tục hành chính./.