Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể theo Luật Hợp tác xã năm 2012 thành phố Bắc Kạn

0
33

Xem văn bản tại đây: Quyết định 1028A.signed.pdf