Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể theo Luật Hợp tác xã năm 2012 thành phố Bắc Kạn

Xem văn bản tại đây: Quyết định 1028A.signed.pdf