Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn làm việc tại xã Nông Thượng

Theo báo cáo của xã Nông Thượng, trong 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Nhân dân gieo cấy lúa vụ mùa được trên 97 ha bằng 134% KH; chăn nuôi tổng đàn gia súc gia cầm giảm so với cùng kỳ năm 2016, với tổng đàn trâu 182 con (bằng 72,5%KH), bò 22 con (bằng 100% KH); đàn lợn trên 1.800 con (bằng 92,5% KH), gia cầm trên 20.000 con (bằng 58,2% KH). Trồng rừng đạt hơn 90% KH. Thu ngân sách tính đến hết tháng 8 được 325 triệu đồng, đạt 81% kế hoạch. Về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ với các tiêu chí còn lại về cơ sở vật chất nhà văn hóa, trường học và môi trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, còn một số khó khăn, vướng mắc, xã đã trực tiếp phản ảnh và kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác để chỉ đạo giải quyết, như: Về phát triển kinh tế một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp cao không sát với thực tế nên khó phấn đấu đạt được. Về xây dựng nông thôn mới tiêu chí môi trường ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số ít hộ dân chưa cao, một số lò đốt rác thải đã xây xong và đưa vào sử dụng nhưng người dân vẫn không đưa rác vào để đốt. Một số hộ dân chưa tích cực hưởng ứng việc xây nhà tiêu vệ sinh, còn có tư tưởng trông chờ vào nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa hiện có 13/15 hội trường thôn chưa có tăng âm loa đài phục vụ các hoạt động của thôn.

Đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương năm 2017.