Quyết định V/v thu hồi đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020), Hạng mục: Xây dựng kè suối Pá Danh

Xem văn bản tại đây: QĐ 1622.signed.pdf