QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 57/QĐ-UBND Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn