QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 223/QĐ-UBND Về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Nội dung tệp đính kèm : Danh sách phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn