Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa-Thể thao

Câu lạc bộ Văn hóa – Thể thao Chi hội Người cao tuổi tổ11, phường Nguyễn Thị Minh Khai gồm Ban chủ nhiệm CLB (có 3 đồng chí) và 34 hội viên, có quy chế hoạt động cụ thể, là một tổ chức quần chúng hội tụ trên tinh thần tự nguyện, đồng sở thích hoạt động văn hóa ,văn nghệ TDTT. Trong thời gian qua, Chi hội người cao tuổi tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai bước đầu hình thành các đội văn nghệ, đội thể dục dưỡng sinh, đội bóng chuyền hơi và tổ thơ ca có nhiều hoạt động thiết thực tham gia vào phong trào phong trào xây dựng tổ phố văn hóa, xây dựng khu đô thị văn minh.

Tại buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn thể dục dưỡng sinh và giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng.

 

          

 

     Bài biểu diễn thể dục dưỡng sinh của Câu lạc bộ Văn hóa – Thể thao Chi hội Người cao tuổi tổ11, phường Nguyễn Thị Minh Khai  

     Việc thành lập CLB Văn hóa – Thể thao Chi hội Người cao tuổi tổ11, phường Nguyễn Thị Minh Khai nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong tổ với việc xây dựng, duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và phong trào TDTT  của tổ. Qua đó, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ TDTT của tổ và toàn phường ngày càng phát triển./.