Ra mắt mô hình hỗ trợ “phụ nữ, trẻ em phát triển”.

Mô hình hỗ trợ “phụ nữ, trẻ em phát triển” tại tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai ra đời nhằm xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc. Gia đình không có bạo lực, trẻ em được phát triển toàn diện, phòng chống tệ nạn xã hội đối với phụ nữ và trẻ em. Mô hình thu hút hơn 40 thành viên là những người trong tổ cùng tham gia.

Mô hình này hoạt động trên tinh thần tự nguyện, trao quyền cho các thành viên để trở thành tình nguyện viên trong cộng đồng tham gia và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em, sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình…Tăng cường sự tham gia của các tổ chức địa phương trong việc xử lí các vấn đề nổi cộm và đề xuất kiến nghị giải pháp giải pháp giải pháp giải quyết vấn đề tại địa phương.

Thông qua mô hình này các cấp chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ cơ sở, huy động sự tham gia của hội viên phụ nữ, nam giới và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực, phòng chống tệ nạn đối với phụ nữ và trẻ em. Đây là mô hình điểm, sẽ được thành phố rút kinh nghiệm và nhân rộng trong thời gian tới.