Sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2023

(backancity.gov.vn) – Chiều 25/10, Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm 2023, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống Dân vận Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Hệ thống Dân vận từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2023

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận tại các đơn vị, địa phương; các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện. Lực lượng vũ trang thường xuyên bám sát địa bàn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. MTTQ, các đoàn thể thành phố tiếp tục hướng hoạt động về cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ban Dân vận Thành ủy chủ động trong việc triển khai các kế hoạch công tác dân vận, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn.

Nổi bật là sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 03 -KL/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và khen thưởng các điển hình ” Dân vận khéo” tiêu biểu thành phố giai đoạn 2021 -2023. Cụ thể, BTV Thành ủy công nhận 202 mô hình dân vận khéo năm 2023 ( 187 tập thể, 15 cá nhân); đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đối với 20 mô hình điển hình ” Dân vận khéo” tiêu biểu của thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2023; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 145 cán bộ làm công tác dân vận; hội đồng nhân dân thành phố tổ chức 3 kỳ họp( Kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề tháng 3 và kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất tháng 6-2023); tổ chức hội nghị giao ban HĐND hai cấp thành phố và xã, phường; UBND thành phố tổ chức điều hành toàn diện trên các lĩnh vực; tổ chức tiếp 23 lượt/ 20 công dân; tổ chức 8 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 400 lượt người tại các thôn, tổ; tổ chức thành công hội thi ” Hòa giải viên giỏi thành phố Bắc Kạn lần thứ IV năm 2023″; công tác dân vận của lực lượng vũ trang được duy trì;  MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt, hiệu quả; nhân dịp Tết Quý Mão tặng quà cho 117 người có uy tín, trị giá 58,5 triệu đồng; chọn cử 6 đại biểu dự hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII năm 2023; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo,..

3 tháng cuối năm 2023, Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nắm tình hình Nhân dân, đoàn viên, hội viên; tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả, nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả QLNN về ANTT, bảo vệ bí mật Nhà nước. Thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06- ĐA TU ngày 03/02/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025. Chủ động nắm địa bàn, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân đúng quy định. Tiếp tục triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở; xây dựng phương án Tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn (dọc đường bờ Nam đi Bắc Sông Cầu). Phát động đợt thi đua “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2023”. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng thành phố và các xã, phường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng, tăng cường thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn thể kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11/2023). Tham gia tổ công tác khối Đảng, đoàn thành phố tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT chỉ nhánh Bắc Kạn và UBND phường Sông Cầu tổ chức ngày hội Chuyển đổi số năm 2023, xây dựng tuyến phố văn minh không dùng tiền mặt, cấp quét mã QR cho 200 hộ tiểu thương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Thường trực HĐND-UBND thành phố; chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Công an, Quân sự thành phố về công tác dân vận, giai đoạn 2022 – 2026. Xây dựng và ban hành các kế hoạch về công tác dân vận, hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”; hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo năm 2024; kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm 2024,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn yêu cầu: Công tác dân dân rất quan trọng góp phần công tác an dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Việc lựa chọn các mô hình “Dân vận khéo”, nhất là cơ sở cần sát thực tiễn, hiệu quả có sức lan tỏa trong cộng đồng; có sự quan tâm, đôn đốc, phối hợp, dồn lực triển khai thực hiện các mô hình; xây dựng, tuyên truyền các mô hình điển hình; chuyển đổi, nắm bắt, thăm nắm nguyện vọng, những vấn đề bức xúc (có chọn lọc), giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân; tăng cường công tác thăm nắm, theo dõi, xây dựng kế hoạch, thời điểm tổ chức thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền nội dung cụ thể tới hội viên, đoàn viên; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động thăm nắm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn,…

Triệu Biển