Tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2020.