Tăng cường kiểm tra việc đổ đất trái phép dọc bờ Sông Cầu

UBND Thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra đột xuất đã phát hiện tại đây xuất hiện một khu vực đổ đất, đá, chạy dọc theo bờ Sông Cầu thuộc địa phận xã Dương Quang. Qua kiểm tra được biết khu vực đổ đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hiện trạng là một bãi đất mới đổ ngay sát bờ Sông Cầu, một vài chỗ đã tràn xuống sông. Khối lượng ước tính tại thời điểm kiểm tra khoảng 36.000m3.

UBND Thành phố đã chỉ đạo điều tra và xử lý vụ việc trên, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực đấu tranh với các hoạt động vi phạm. UBND Thành phố cũng đã cung cấp số điện thoại của cơ quan chức năng để người dân thông báo khi phát hiện hành vi đổ đất đá trái phép, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố và khu vực giáp ranh với các huyện khác./.