Ra mắt Đội Văn nghệ tuyên truyền cổ động phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động phường Xuất hóa (với 9 thành viên) sau 7 ngày nỗ lực cố gắng đã xây dựng được một chương trình văn nghệ đặc sắc gồm các ca khúc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và người dân lao động khá sinh động và hấp dẫn người xem…lồng ghép với giữa các tiết mục văn nghệ là các nội dung tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương trong 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 .

 

Đội tuyên văn nghệ tuyên truyền cổ động phường Xuất Hóa ra mắt công chúng

Việc xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động ở cơ sở đã giúp cho các tuyên truyền viên ở cơ sở tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất của công tác tuyên truyền cổ động: hiểu rõ được chức năng nhiệm vụ và một số hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan; công tác biên tập và xây dựng kết cấu chương trình biểu diễn nghệ thuật; đồng thời nâng cao chức năng, vai trò của Ban Văn hóa phường trong công tác tham mưu với UBND phường trong việc xây dựng các quy chế hoạt động, quy định chức năng, của Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động ở cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và thực hiện một số nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội khi được cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương giao.

 

Phần tuyên truyền miệng của Đội   

Phát biểu đánh giá và nhận xét về quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện kế hoạch tại cơ sở ông: Lãnh Khánh Trường – Trưởng phòng tuyên truyền, cổ động và triển lãm nhận định: Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, không những chỉ có ý nghĩa về việc xây dựng mô hình mẫu mang tính phổ thông nhất của công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở xã, phường mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn đó là tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời đây còn là một kênh tuyên truyền hiệu quả thiết thực đối với quần chúng nhân dân, những thông tin trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương mà các phương tiện thông tin đại chúng khác không thể thay thế được trong công tác tuyên truyền cổ động trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên để duy trì hoạt động cũng như phát huy tối đa về chức năng, nhiệm vụ của Đội cũng rất cần cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chú trọng đến các hoạt động của Đội đảm bảo cho công tác tuyên truyền cổ động thiết thực hơn nữa đối với quần chúng nhân dân; hàng năm cấp một khoản kinh phí thỏa đáng cho các hoạt động văn hóa tuyên tuyền góp phần nâng cao và đa dạng hóa các hoạt động ở cơ sở; Ban văn hóa phường cần chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt nội dung quy chế hoạt động của Đội, tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp trên hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, trang thiết bị, kỹ thuật, địa điểm tập luyện, sinh hoạt Đội, duy trì hoạt động công tác biểu diễn, tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.

 

Ông Lãnh Khánh Trường – Trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động và triển lãm Trung tâm Văn hóa tỉnh phát biểu đánh giá quá trình triển khai và xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động tại cơ sở

Chương trình báo cáo công tác xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền, cổ động và chương trình văn nghệ, tuyên truyền do Đội thực hiện đã diễn ra thành công tốt đẹp; trước sự ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố, cấp ủy, chính quyền và nhân phường Xuất hóa. Hy vọng rằng các hoạt động đẩy mạnh phong trào đưa văn hóa và thông tin về cơ sở trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn tỉnh Bắc Kạn nói chung sẽ thu được nhiều kết quả cao trong những thời gian tiếp theo./.