Tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về Dân số và phát triển

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 03/7,  Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về Dân số và phát triển cho hơn 80 học viên là cán bộ Trạm Y tế, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố của phường Đức Xuân, Xuất Hóa, Huyền Tụng, xã Nông Thượng.

Ông Đặng Anh Sơn, Trưởng phòng Dân số Truyền thông & Giáo dục sức khỏe Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Trung tâm Y tế thành phố đã cung cấp thông tin tổng quan về công tác Dân số trong tình hình mới; phổ biến kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển; truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số; các vấn đề mới tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về thực hiện Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; thực trạng dân số – KHHGĐ thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2015- 2022.

Qua lớp tập huấn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và Nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới./.

Đặng Tuyết