Tập huấn giáo dục kỹ năng sống, môi trường và các vấn đề xã hội

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức về: giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và các vấn đề xã hội trong trường phổ thông; các vấn đề liên quan đến tiếp cận THPT và bình đẳng giới của học sinh nữ; các vấn đề về dân tộc thiểu số và đảm bảo quyền đối với người dân tộc thiểu số trong giáo dục phổ thông.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giáo dục kỹ năng sống cho cán bộ, giáo viên để từ đó, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp các em có kiến thức và kỹ năng cơ bản về các vấn đề xã hội, biết cách ứng phó linh hoạt trong những tình huống cụ thể.