Tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý dân số năm 2024

(backancity.gov.vn)- Trong hai ngày 15,16/5, thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý dân số năm 2024 cho 117 nhân viên Y tế – dân số thôn bản, tổ dân phố của 8 xã, phường.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các cộng tác viên Y tế – dân số đã được báo cáo viên của phòng Dân số – Truyền thông & GDSK Trung tâm Y tế thành phố cung cấp các nội dung: Một số kiến thức cơ bản về công tác dân số; một số kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ về dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; kiến thức, kỹ năng truyền thông dân số…

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân số và phát triển cho đội ngũ làm công tác y tế – dân số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

Đặng Tuyết