Tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Lớp tập huấn đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp trao đổi, chia sẻ các chuyên đề về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Lĩnh vực pháp luật về Dân sự; Những nội dung cơ bản của Luật trẻ em.

          Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho các tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, tăng tỷ lệ hòa giải tại thành phố Bắc Kạn đạt từ 80% trở lên./.