Thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ phục vụ giải Bóng chuyền vô địch trẻ toàn quốc năm 2018

Để góp phần vào thành công của giải Bóng chuyền trẻ toàn quốc, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các xã, phường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau tổ chức giải. Phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng,… các địa điểm diễn ra các hoạt động của Giải. Tăng cường công tác đảm bảo duy trì trật tự đô thị, giải tỏa hành lang, vỉa hè; Kiểm tra, đôn đốc các xã, phường đảm bảo công tác trật tự, vệ sinh môi trường đô thị. Thực hiện thu gom rác thải xây dựng, thu dọn vệ sinh và có biện pháp che chắn công trình, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tổ chức kiểm tra ATVSTP trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và cổng thông tin điện tử, tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu quảng cáo tại một số tuyến đường trung tâm nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến động viên, cổ vũ. Vận động nhân dân tổng vệ sinh, giải phóng lòng lề đường, vỉa hè, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo VSATTP, văn minh, lịch sự… để Giải vô địch Bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp./.