Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ngô ngọt và dưa bao tử

(backancity.gov.vn) – Hợp tác xã Lan Nhi vừa phối hợp với UBND xã Nông Thượng và phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ngô ngọt và dưa bao tử cho các hộ dân tham gia thực hiện Dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt và dưa chuột.

Hợp tác xã Lan Nhi tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ngô ngọt và dưa bao tử và cấp hạt giống cho các hộ tham gia mô hình

Hơn 90 hộ dân tham gia Dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt và dưa chuột trên địa bàn xã Nông Thượng và phường Huyền Tụng đã được tập huấn về thời vụ trồng, kỹ thuật làm đất, cách sử dụng màng phủ nông nghiệp, mật đồ trồng, cách trồng, kỹ thuật bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại …đối với cây ngô ngọt và dưa bao tử. Từ đó giúp người dân triển khai dự án đạt năng suất và sản lượng tốt nhất. Dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt và dưa chuột được UBND thành phố Bắc Kạn phê duyệt triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025 do Hợp tác xã Lan Nhi chủ trì thực hiện./.

Minh Cường