Tập huấn thu thập, cập nhật phiếu điều tra thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố, Chợ Mới

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế –  xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vung đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Chiều 19/12/2022,  Ban Dân tộc phối hợp với Công ty Cổ phần thiết bị và giải pháp phần mềm Việt Nam –QT  tổ chức tập huấn thu thập, cập nhật phiếu điều tra thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố, Chợ Mới. Tham dự tập huấn có lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND; cán bộ công chức xã, phường phụ trách công tác dân tộc của các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn được chuyên gia hướng dẫn truy cập, đăng nhập, giới thiệu các tính năng, chức năng của hệ thống phần mềm; cập nhật thông tin dữ liệu về công tác dân tộc vào hệ thống phần mềm đối với người dùng cấp huyện, xã; khai thác, báo cáo, thống kê và sử dụng các tính năng, chức năng của hệ thống phần mềm đối với người dùng; giải đáp các vướng mắc khi thực hiện thu thập, cập nhật phiếu điều tra và triển khai hệ thống phần mềm một cách chính xác nhất.  Đó là một bước quan trọng góp phần hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu, phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế –  xã hội, chính sách dân tộc trong từng thời kỳ, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về công tác dân tộc của các tổ chức, cá nhân./.

Minh Cường