Thăm nắm, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở các xã, phường

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 13/9/2023 của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo Thành ủy Bắc Kạn về việc kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tín ngưỡng, tôn giáo thành phố Bắc Kạn năm 2023.  Chiều 23/10, các phòng Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị phối hợp đi thăm nắm, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở các xã, phường.

Một cơ sở thờ tự tại gia trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn)

Tại các phường Phùng Chí Kiên, Xuất Hóa, qua thăm nắm, kiểm tra các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn hiện đang hoạt động bình thường, tổ chức các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của người dân tuân theo quy định của pháp luật, chấp hành tốt các quy ước, hương ước tổ phố; được phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và  tạo điều kiện tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo. Quá trình thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Hằng năm, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo tại khu dân cư và địa phương.

Qua trao đổi trực tiếp và kiểm tra thực tế các cơ sở thờ tự, đại diện các phòng chuyên môn phổ biến, tuyên truyền, cấp phát thêm một số tài liệu pháp luật có liên quan hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Đề nghị các chủ cơ sở hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh, nâng cao ý thức, hạn chế đốt vàng mã, giữ gìn vệ sinh môi trường, quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy,..Từ nay đến hết tháng 10/2023, các phòng chuyên môn thành phố sẽ đi thăm nắm, kiểm tra các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo còn lại trên địa bàn xã, phường./.

Triệu Biển