Thanh niên thị xã Bắc Kạn học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong toàn thị xã Bắc Kạn, góp phần làm cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng của Người, từ đó có sự chuyển biến sâu sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội và Đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn thị xã, gắn với các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn các cấp đề ra. Để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gướng đạo đức Hồ Chí Minh Ban thường vụ Thị đoàn đã xây dựng kế hoạch và cụ thể hoá tới tất cả các cơ sở đoàn, với 03giai đoạn thực hiện gồm: Học tập, làm theo và tuyên dương. Sau khi được triển khai, các cơ sở Đoàn đều đồng loạt xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt lồng ghép, tổ chức diễn đàn, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc học tập đã được cụ thể bằng nhiều nội dung phong phú, hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp thông qua các kênh thông tin của Đoàn, các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác”, giới thiệu điển hình “Gương người tốt, việc tốt”, “Người con hiếu thảo”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo từ các đoàn viên. Thị đoàn cũng duy trì và triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, hướng tới đồng bào vùng sâu, vùng sa, vùng dân tộc, các gia đình chính sách, thanh niên, trẻ em nghèo…, tạo môi trường lành mạnh giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

Sau khi triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ thị xã đến cơ sở đã dấy lên một phong trào sinh hoạt sôi nổi và rộng khắp. Các cơ sở đều đồng loạt tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt lồng ghép, tổ chức diễn đàn, xem và thuyết trình phim tư liệu “Hồ Chí Minh chân dung một con người”. Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo Đoàn phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức diễn đàn điểm, qua diễn đàn đoàn viên thanh niên đã được nghe những câu chuyện cảm động về Bác, những lời dạy của Bác đối với thanh niên… Sau diễn đàn tại phường Nguyễn thị Minh Khai, Ban Thường vụ Thị đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập và tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ năm 2007 đến nay, 100% cán bộ Đoàn thị xã được tham gia các lớp học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh do cấp Ủy các cấp tổ chức; 80% đoàn viên thanh niên được tham gia tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác…

Thi đua học và làm theo lời Bác dạy

Sau khi đoàn viên, thanh thiếu niên của thị xã được học tập thông qua các tài liệu, tư liệu, các hình ảnh, bài viết, câu chuyện cảm động về Bác, tại tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong toàn thị xã, đoàn viên, thanh thiếu niên đã thi đua học và làm theo lời Bác dạy.

 

Đoàn viên, thanh niên thị xã Bắc Kạn tham gia các hoạt động tình nguyện

vì cuộc sống cộng đồng (xây dựng cầu tại  xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn)

Đồng chí Lường Văn Thiết – Bí thư Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thị xã cho biết: Những năm gần đây, sau khi Thị đoàn triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đoàn viên, thanh niên trong khối cơ quan thị xã luôn nghiêm túc trong công việc, trong lao động, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động như: Tham gia lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, bảo vệ môi trường; thăm tặng quà cho các em học sinh nghèo, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức làm mới nhiều đoạn đường, nhiều cây cầu, đập phai tràn chống lũ trị giá hàng chục triệu đồng…, từ đó góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh của thanh niên xung kích, thanh niên sẵn sàng vì dân phục vụ.

Khối đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn đã tích cực giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình. Đoàn thanh niên, Liên Đội các trường học trên địa bàn thị xã tổ chức hiệu quả các phong thi đua học tập gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, trong đó chú trọng nội dung giáo dục ý thức pháp luật về an toàn giao thông và tổ chức hiệu quả các nội dung, hình thức hoạt động như: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, văn hoá giao thông; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Các em thiếu nhi trên địa bàn thị xã cũng không ngừng thi đua phấn đấu làm theo lời Bác dạy. Tất cả 15 liên đội của thị xã đều tổ chức thi tìm hiểu và kể chuyện về Bác Hồ kính yêu, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ…

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tiếp theo, Thị đoàn Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Đây sẽ là cơ sở để đoàn viên, thanh niên thị xã Bắc Kạn tiếp tục học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng việc nâng cao hiệu quả các phong trào hành động, các công trình, phần việc thiết thực; nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào hành động phù hợp với điều kiện và đặc thù của từ đơn vị, địa phương…/.

Thu Cúc