Thành phố Bắc Kạn chú trọng chỉnh trang đô thị

(backancity.gov.vn) – Thành phố Bắc Kạn đã và đang tập trung xây dựng các khu phố văn minh, các tuyến đường kiểu mẫu để đáp ứng các tiêu chuẩn, hướng tới đô thị loại II.

Một số tuyến đường chính được hoàn chỉnh một số hạng mục vỉa hè, cây xanh, thảm cỏ

Thành phố Bắc Kạn tập trung đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị như làm đường giao thông nông thôn, đầu tư trang trí đường phố bằng các đèn, mô hình mang tính biểu tượng đặc trưng. Tập trung thực hiện các dự án ưu tiên giai đoạn ngắn và một số công trình cấp thiết, có tính chất thay đổi bộ mặt thành phố như: làm mới và hoàn chỉnh một số hạng mục vỉa hè, cây xanh, thảm cỏ, trồng hoa, điện trang trí… trên một số tuyến đường chính, khu vực trung tâm thành phố. Hoàn chỉnh các hạng mục của công viên cây xanh, cơ sở hạ tầng đô thị trong các khu dân cư…

Minh Cường