Thành phố Bắc Kạn chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024

(backancity.gov.vn) – Hiện nay, thành phố Bắc Kạn đang chỉ đạo người dân chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ sản xuất cây trồng vụ xuân năm 2024, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, UBND thành phố chỉ đạo UBND 6 phường, 2 xã tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động nạo vét, phát dọn, khơi thông các tuyến kênh mương đảm bảo nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Xuân 2024. Thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo rét đậm, rét hại và triển khai kịp thời tới người dân để chủ động phòng tránh.

Theo báo cáo tháng 2/2024 của UBND thành phố: Về tiến độ sản xuất vụ Xuân năm 2024, thành phố đã phê duyệt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2024. Cây lúa đến nay đã gieo mạ xong 100%; diện tích làm đất khoảng 210/270ha, đạt 78% KH; cây ngô đang làm đất; cây rau luân canh thu hoạch và trồng mới.

Đối với kết quả sản xuất vụ Đông: Thực hiện trồng được 80 ha rau vụ đông, đạt 100%KH; năng suất đạt 119.7 tạ/ha, sản lượng đạt 957.6 tấn. Những cây trồng vụ đông canh tác trên đất lúa đang được bà con thu hoạch, giải phóng đất để canh tác lúa vụ xuân đảm bảo đúng khung thời vụ, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Về công tác trồng rừng năm 2024: Hiện đang tiến hành kiểm tra, thẩm định hiện trường đối với các diện tích đăng ký trồng cây phân tán đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chí theo quy định. Việc khai thác lâm sản của các chủ rừng trên địa bàn thực hiện quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy định./.

Triệu Biển