Thành phố Bắc Kạn có khoảng 110 ha diện tích cây mơ vàng

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn chú trọng cải tạo, trồng mới diện tích cây mơ vàng trên địa bàn. Hiện nay, tại phường Xuất Hóa đang trồng mới thêm 05ha diện tích cây mơ vàng. Các xã, phường khác cũng đang cải tạo phần lớn diện tích cây trồng này. Do nhiều diện tích tại một số vùng chuyên canh cây mơ vàng như: Xuất Hóa, Nông Thượng,.. người dân đã trồng mơ từ vài chục năm trước. Cây mơ đã già cỗi, cho năng suất quả thấp, không đảm bảo chất lượng quả xuất cho thương lái. Người dân áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật như cắt tỉa những cành sâu bệnh, già cỗi, cành tăm hương, bón phân, phòng trừ sâu bệnh…

Cây mơ vàng tại phường Xuất Hóa

 Kết quả cho thấy, việc sinh trưởng phát triển của cây tốt hơn so với để phát triển tự nhiên, năng suất đã tăng từ 1 đến 1,5 lần so với vườn mơ không được chăm sóc cải tạo, chất lượng, mẫu mã quả to, đều, đẹp hơn.

Hoàng Thạc