Thành phố Bắc Kạn công nhận 01 mô hình và 26 gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023

UBND Thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 1092 /QĐ-UBND  ngày 10 tháng 5 năm 2023. Về việc công nhận 01  mô hình, 26 tập thể, cá nhân, hộ gia đình là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023.

Chị Nguyễn Thị Mai, Tổ 17 phường Sông Cầu với mô hình  phát triển trồng trọt kết hợp chăn nuôi cho thu nhập cao

Trong đó, có 01 mô hình tiên tiến trong lĩnh vực an ninh – trật tự là: “Ứng dụng Công nghệ thông tin thực hiện tương tác giữa Cảnh sát khu vực với người dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Đức Xuân” của Công an phường Đức Xuân, (TP. Bắc Kạn). Đối với 26 tập thể, cá nhân, hộ gia đình là điển hình tập trung vào các lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể, tổ chức hội; xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; giáo dục – đào tạo và sản xuất kinh tế hộ gia đình. Cụ thể có các Ban  công  tác  Mặt  trận  tổ 11, phường  Nguyễn  Thị Minh  Khai, tổ Giao Lâm, phường  Huyền  Tụng, tổ 6, phường Xuất Hóa…Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có Trường THCS Đức Xuân, Trường THCS Bắc Kạn…Điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế có các hộ gia đình: ông Bàn Văn Chiến, Tổ 2, phường Xuất Hóa; bà Nguyễn Thị Mai, Tổ 17 phường Sông Cầu; ông Nguyễn  Duy  Chi,  Tổ Tổng  Nẻng, phường  Huyền Tụng; ông Nguyễn Văn Vận,  tổ 7, phường  Nguyễn  Thị Minh Khai; ông Triệu Đình Khích, Thôn Nà Vịt, xã Nông Thượng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021-2025./.

                                                                                     Hoàng Thạc