Thành phố Bắc Kạn đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử Đại biểu HĐND

Theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, phải bảo đảm có ít nhất  35% tổng số người trong danh sách chính thức  ứng cử đại biểu HĐND là nữ. Sau hội nghị hiệp thương thứ ba, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu nữ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp ở thành phố Bắc Kạn đều đạt cao hơn quy định.   

Các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp xã, phường tham gia lớp tập huấn các nội dung liên quan đến bầu cử

Sau Hội  nghị hiệp thương lần 3, tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đạt 44,8%, nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã phường đạt 42,6%. Tỷ lệ này đều vượt so với quy định của Trung ương. Để có được kết quả này, ngay từ khi ban hành kế hoạch cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền đã được thành phố quan tâm  thực hiện. Chị Vũ Thị Kim Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Kạn cho biết:“Ngay từ khi có kế hoạch triển khai cuộc bầu cử thì chúng tôi đã quan tâm tới việc tuyên truyền, thứ nhất là tuyên truyền trong cử tri, trong nhân dân, đặc biệt là chúng tôi phối hợp với UB. MTTQ các cấp để giới thiệu nữ  tham gia ứng cử đạt theo quy định của Trung ương”.

Để đạt tỷ lệ nữ đại biểu trúng cử HĐND bằng hoặc cao hơn theo quy định của Trung ương là một thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm chính trị cao. Điều quan trọng là sự cố gắng, nỗ lực của chính các nữ ứng cử viên được giới thiệu ứng cử bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Bắc Kạn. Trong đó, chương trình hành động của các nữ ứng cử có vai trò không nhỏ trong việc lấy được lòng tin từ phía cử tri. Bà Nguyễn Thị Kim Thông – Tư vấn giới và gia đình,Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn cho biết “Đầu tiên các nữ ứng cử viên phải lưu ý đến vấn đề tâm thế, tâm thế phải thật tự tin, bình tĩnh thì mới có thể chuyển tải được những nội dung trong bản chương trình hành động. các nữ ứng cử viên phải chuẩn bị chương trình hành động có sức thuyết phục, viết đề cương thu thập được nhiều tin hữu ích đặc biệt là thông tin đến các vấn đề mà cử tri quan tâm. Thì từ đó mới có thể thuyết phục tạo được sự tin tưởng, sự ủng hộ của cử tri”

Chị Bàn Thị Thành, nữ ứng cử Đại biểu HĐND xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn nói“Nếu tôi trúng vào HĐND xã kỳ này thì tôi sẽ quan tâm đến nhân dân và vận động nhân dân sẽ làm kinh tế để thoát nghèo bền vững, sẽ tuyên truyền vận động tốt luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em”

Bên cạnh việc đảm bảo về số lượng nữ đại biểu trúng cử vào HĐND các cấp, thành phố Bắc Kạn cũng quan tâm đến chất lượng. Vì thế  Hội LHPN thành phố đang chủ động phối hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng vận động ứng cử cho chị em tham gia ứng cử lần đầu vào HĐND các cấp. Qua đó, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chị em tham gia ứng cử.

Hoàng Thạc