Thành phố Bắc Kạn dâng hương Đài tưởng niệm

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước bảng ghi danh của các liệt sĩ, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Những nén nhang thơm và vòng hoa tươi thắm với dòng chữ  “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” dâng lên anh linh các anh hùng liệt sỹ thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ hôm nay với những người con đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc .