Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa tuyên truyền

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn quan trọng đối với mỗi người dân thành phố,  nhiệm kỳ diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội Đảng các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Đặc biệt thành phố Bắc Kạn chào mừng Lễ Công bố thành lập phường Xuất Hóa, phường Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và Thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn; các hoạt động tuyên truyền như Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập  Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), Kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2015); ngày quốc tế lao động (1/5), Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945-19/8/2015; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19/8/2005-19/8/2015;  Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945-2/92015; Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn; Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, toàn diện, tổng thể, tạo điểm nhấn, phù hợp với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú với hàng trăm cụm pa nô, hàng ngàn lượt  băng rôn, cờ  phướn… tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn thành phố. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng Văn hóa thành phố đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường việc tổ chức quản lý lễ hội; tổ chức các đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm những sai phạm, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội như: mê tín dị đoan, đốt đồ mã, xem bói, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, nâng giá, ép giá dịch vụ, quảng cáo giao vặt, tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp quản lý hoạt động quản lý du lịch trên địa bàn, Cùng với đó,  thành phố luôn  quan tâm đến việc tổ chức các lễ hội truyền thống: Như tổ chức Lễ hội đầu xuân cơ sở,  đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ nghệ thuật, phát triển mạnh loại hình Câu lạc bộ khiêu vũ, Câu lạc bộ thể dục thể thao, phong trào văn nghệ quần chúng được phát triển sâu rộng trên địa bàn 8 xã phường.

Trong thời gian tới,  phòng Văn hóa sẽ tiếp tục  tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt dộng văn hóa thông tin tuyên truyền, “Giữ gìn và phát  huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển thể dục thể thao gắn với xây dựng hình ảnh con người Bắc Kạn văn minh, lịch sự ”, phối hợp với các ngành các cấp, các xã phường đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,  hình thành thói quen ứng xử văn hóa văn minh cho người dân thành phố Bắc Kạn, tham mưu quản lý tốt các dịch vụ văn hóa,  thể thao và  du lịch, quản lý tốt các di tích và di sản văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, để Văn hóa xứng đáng với vai trò là “Nền tảng tinh thần”, trong việc phục vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của thành phố./.