Thành phố Bắc Kạn: Đẩy mạnh công tác quản lý đô thị

Thành phố đẩy mạnh hoàn thiện các điều kiện về kết cấu hạ tầng đô thị, các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, điện chiếu sáng công cộng được thực hiện thường xuyên. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Bắc Sông Cầu và rà soát điều chỉnh quy hoạch chi tiết 04 phường nội thị. Thực hiện kế hoạch giải tỏa vỉa hè, lòng đường, đảm bảo trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Kiểm tra 232 trường hợp, phát hiện, nhắc nhở và xử lý 119 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất đai, môi trường. Một số chỉ tiêu đạt được như sau: Hiện nay, tỷ lệ ngõ hẻm có điện chiếu sáng trên 06 phường đạt 100%; tỷ lệ dân số khu vực 4 phường được cấp nước sạch đạt 95%; tỷ lệ dân số khu vực 02 phường mới được cấp nước sạch đạt 6%; Tỷ lệ đường liên thôn được bê tông hóa đạt 85%; tỷ lệ thu gom rác thải tại 04 phường trung tâm 100%, tại 02 phường mới thành lập 60% và 02 xã là 50%.