Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, phường chú trọng công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, trong đó các cơ quan trong khối tuyên truyền được xác định với vai trò nòng cốt. Theo đó, UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 97/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong kháng chiến và trong thời kỳ 20 năm xây dựng và phát triển từ khi tái lập tỉnh đến nay. Giới thiệu về tiềm năng, triển vọng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Bắc Kạn đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Quảng bá giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Bắc Kạn, những thành tựu về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh sau 20 năm tái lập tỉnh. Các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ VI bằng các Nghị quyết của BCH, BTV Thành ủy giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Đào Thị Nga – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn cho biết:

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “200 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn”. Ban tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền tập trung vào những nhiệm vụ chính: Tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt là các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ lựa chọn các công trình để gắn biển chào mừng. Tập trung tuyên truyền các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 20 năm tái lập tỉnh gắn với các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và kế hoạch của Ban tuyên giáo Thành ủy, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử. Đặc biệt, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành đã mở chuyên mục, chuyên trang “Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn”. Cùng với đó, Đài đã phối hợp tuyên truyền tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh như: Đài phát thanh truyền hình Bắc Kạn và một số cơ quan thông tấn báo chí khác. Nằm trong khối tuyên truyền của thành phố, Trung tâm Văn hóa & Thể thao thành phố đã tổ chức thông tin, cổ động trực quan, trang trí trên các trục đường chính, các khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể trong thời gian từ ngày 15/10/2016 đến nay, Trung tâm Văn hóa & Thể thao thành phố đã tiến hành treo hơn 2000 cờ các loại, thay mới 05 pa nô lớn và trên 300 pa nô, băng rôn… Song song với đó tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng. Ông Ngô Quang Tú – Giám đốc Trung tâm Văn hóa & Thể thao thành phố Bắc Kạn cho biết: Thành phố đã tổ chức giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do tỉnh tổ chức tham gia 100% như hội diễn nghệ thuật quần chúng, giải bóng đá thanh niên, triển lãm ảnh.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố Bắc Kạn về những thành tựu trong 20 năm tái lập tỉnh, từ đó tạo động lực thi đua học tập, lao động sáng tạo góp sức xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng xanh, sạch, đẹp.