Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05  của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Thành phố Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền, lựa chọn nội dung phù hợp sát với tình hình thực tế để đưa việc học tập, làm theo Bác đi vào đời sống, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của Đảng viên để lan tỏa việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn thể nhân dân.

Thôn Nà Nàng nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới

Đến với thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn những ngày này sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong đời sống của người dân nơi đây. Thôn có 58 hộ gia đình thì hiện nay đã không còn hộ nghèo, toàn thôn chỉ còn 02 hộ cận nghèo (do hoàn cảnh ốm đau bệnh tật). Dưới sự lãnh đạo, tuyên truyền của cán bộ thôn cũng như sự đi đầu, gương mẫu của đội ngũ Đảng viên, người dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Trong thôn không để xảy ra tệ nạn xã hội hay mâu thuẫn, tranh chấp. Bà Lường Thị Thời, Bí thư chi bộ thôn Khuổi Cuồng cho biết, từ khi thành phố triển khai thực hiện chỉ thị 05, Chi bộ thôn đã tập trung tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân, trong đó nêu cao tinh thần đi đầu của Đảng viên trong mọi phong trào, đặc biệt là thi đua nhau phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới .

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố, Nông Thượng luôn đi đầu triển khai trong mọi phong trào thi đua. Xác định Đảng viên là lực lượng gương mẫu, đi đầu, thời gian qua xã Nông Thượng luôn chú trọng đến công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng. Từ năm 2016, khi triển khai Chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác, địa phương đã chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao trách nhiệm của Đảng viên. Nông Thượng cũng là một trong ba Đảng bộ cơ sở được Thành ủy Bắc Kạn lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình “ Sổ ghi danh người tốt, việc tốt” nhằm biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong cộng đồng. Ông  Phượng Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: “việc triển khai Chỉ thị 05 đã được Đảng bộ xã tập trung thực hiện, yêu cầu cán bộ, Đảng viên đăng kí học tập theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.”

Thực hiện Chỉ thị 05, Thành ủy Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện việc tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ.

Năm 2020,Thành ủy Bắc Kạn xác định nội dung đột phá là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân. Trên cơ sở nội dung đột phá của thành phố, các chi, đảng bộ đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế yếu kém của đơn vị mình để tập trung giải quyết.  Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được tổ chức thực hiện như: Tổ chức kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ; tổ chức hái hoa dân chủ trả lời các câu hỏi về Bác Hồ, về phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ Nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác như: Nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…; các trường học đều tổ chức các hoạt động, phong trào thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy.

Qua tập trung tuyên truyền, chỉ đạo, hàng năm có 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể. 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị xây dựng cam kết, kế hoạch làm theo Bác.

Đồng chí Phạm Quyết Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn cho biết: ” Việc triển khai Chỉ thị 05, chúng tôi cũng xác định đây làm nhiệm vụ quan trọng mà Thành ủy tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung phát huy những mô hình làm tốt, nêu gương những điển hình trong học tập và làm theo Bác”

Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố Bắc Kạn những năm qua đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới diện mạo đô thị. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, nhưng những kết quả đạt được đã và đang tạo ra những đổi thay trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạo điểm tựa vững chắc hơn cho những bứt phá trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đặng Tuyết