Thành phố Bắc Kạn đón Xuân Đinh Dậu 2017

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 10/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn Khóa VI về nhiệm vụ năm 2016, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố đã tích cực triển khai, thực hiện cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cấu kinh tế của thành phố (57,86%), sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (35,68%), sản xuất nông – lâm nghiệp (6,46%).Thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng số hộ kinh doanh dịch vụ là 3.800 hộ (tăng 500 hộ so với năm 2015). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 108,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định 1994) đạt 128,8 tỷ đồng, bằng 96,8% kế hoạch. Theo giá cố định năm 2010 đạt 334,98 tỷ.

Công tác lập thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt triển khai các dự án xây dựng cơ bản được thực hiện đúng quy định; duy trì giám sát thi công các công trình, đảm bảo chất lượng. Tổng số công trình chuyển tiếp từ năm 2015 và số công trình được giao kế hoạch thực hiện năm 2016 là 25 công trình, với tổng số vốn đầu tư là 185,961 tỷ đồng, giải ngân được 142,132 tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị: Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, điện chiếu sáng công cộng. Ban hành Quy chế quản lý đô thị, tổ chức tuyên truyền đến nhân dân; tiến hành, sửa chữa đường, lòng đường, vỉa hè, giải tỏa hành lang giao thông, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị; triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 4 phường trung tâm (Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên và Nguyễn Thị Minh Khai), xây dựng quy hoạch khu dân cư Bắc Sông Cầu. Hiện nay, tỷ lệ ngõ hẻm có điện chiếu sáng trên 06 phường đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ dân số 4 phường trung tâm sử dụng nước sạch đạt 96%; tỷ lệ dân số tại 02 phường mới sử dụng nước sạch đạt 6%; tỷ lệ đường liên thôn, tổ được bê tông hóa đạt 85%; tỷ lệ thu gom rác thải tại 06 phường 80%, 02 xã là 50%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện xây dựng các công trình theo kế hoạch, tập trung đầu tư cho các tuyến đường giao thông nông thôn. Kết quả: Xã Dương Quang đạt 13/19 tiêu chí, xã Nông Thượng đạt 14/19 tiêu chí. Công tác thu ngân sách được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo thực hiện. Tổng thu ngân sách năm 2016 đạt 106,845 tỷ, bằng 111,3% KH (bằng 128,7% so với cùng kỳ năm 2015). Quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo quy định. 

Trong năm 2016, lĩnh vực Văn hóa – xã hội không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ngành giáo dục và đào tạo thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và công tác kiểm tra, đánh giá trọng tâm là nâng cao chất lượng toàn diện. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016; trong đó: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,8%; THPT đạt 96,67%. Duy trì sỹ số học sinh tiểu học 100%, THCS 99,8%; phối hợp chỉ đạo và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, DS-KHHGĐ được duy trì. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đủ điều kiện được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin đạt 95%.

Hoạt động văn hoá – thông tin được đẩy mạnh, công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường. Duy trì tổ chức các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân. Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; có 93,2% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 69,3% thôn, tổ đạt tiêu chí “Khu dân cư văn hóa”; 86,5% cơ quan, đơn vị đạt đơn vị văn hóa. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm: Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc tại cơ sở, tạo sự đoàn kết đồng thuận cao trong đồng bào dân tộc thiểu số. Rà soát hộ nghèo trong dân tộc thiểu số để hỗ trợ kịp thời. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

         Bước vào năm mới với niềm lạc quan tin tưởng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng văn minh, giàu đẹp.