Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đón xuân mới

Năm 2016, Đảng bộ và nhân dân xã Dương Quang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất thu được những kết quả đáng phấn khởi.Về kinh tế- xã hội, các chỉ tiêu chủ yếu đề đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 1.018 tấn/901,8 tấn bằng 112,8 KH giao. Cây rau các loại, diện tích chăm sóc là 28ha/28ha đạt 100% KH giao bằng 114,7 % so với cùng kỳ năm 2015. Cũng trong năm 2016, xã Dương Quang đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tổng thu cả năm đạt trên 130% KH. Công tác giáo dục, đào tạo có nhiều tiến bộ, quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngày càng được nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt, trong năm 2016 đã khám và điều trị bệnh cho hơn 5000 lượt người. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí. Trong năm 2016, đã tiến hành xây dựng hoàn thành 02 nhà văn hóa: thôn Bản Giềng, thôn Nà Dì, làm đường giao thông nông thôn tại thôn Quan Nưa dài hơn 500m. Đi đôi với việc chăm lo phát triển kinh tế, trong năm qua xã Dương Quang thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tổng số hộ nghèo hiện có 28/824 hộ bằng 3,39%; hộ cận nghèo là 32 hộ/824 hộ bằng 3,88%.

Công tác văn hóa, xã hội duy trì hoạt động có hiệu quả, kịp thời chi trả các chế độ chính sách cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa, năm 2016 có 718 hộ/824 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 87,24%; có 241 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2014- 2016). Có 03 thôn đạt 4 năm thôn văn hóa liên tục: Thôn Bản Giềng; thôn Nà Cưởm; Thôn Quan Nưa; thôn Nà Rào. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vũng và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được nâng lên. Năm 2016 kết nạp được 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 217 đồng chí.

Xã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Căn cứ các chương trình, kế hoạch của Thành uỷ, Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình; ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác Quốc phòng- quân sự; công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2016; thực hiện việc đăng ký và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh triển khai đến các chi bộ trực thuộc. Tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2016 về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có hơn 400 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia học tập. Triển khai học tập Nghị quyết XII của Đảng có 212 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Tham gia hội thi “Dân vận khéo” năm 2016 do Thành ủy tổ chức. Lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có sự đổi mới…

Thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Dương Quang đạt được trong năm qua là kết quả của sự phát huy nội lực, đồng sức đồng lòng của nhân dân trong toàn xã. Năm 2016 đã kép lại, trong niềm vui phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, Đảng bộ và nhân dân xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đang từng bước phát huy thế mạnh của địa phương, bắt tay vào lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân để tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới./.