Thành phố Bắc Kạn giải quyết hơn 100 đơn, thư khiếu nại, tố cáo

(backancity.gov.vn) – Trong năm 2023, Thành phố Bắc Kạn đã tiếp nhận hơn 200 đơn/191 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Trong đó, thành phố đã thực hiện giải quyết được 123 đơn/114 vụ việc theo thẩm quyền, đạt 75% kế hoạch.

Công tác tiếp công dân của Thành phố Bắc Kạn luôn kịp thời thường xuyên

Nội dung đơn thư của người dân tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, môi trường; việc quy hoạch các công trình và thực hiện quy hoạch các công trình; việc cấp phép và quản lý cấp phép xây dựng, san ủi đất; bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư; đầu tư xây dựng các công trình và chế độ chính sách về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Các nội dung kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung kiểm tra, xác minh, kịp thời giải quyết.

Trong năm 2024, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực và các kết luận của Thanh tra các cấp.

Minh Cường