QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền UBND thành phố trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 3571/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền UBND thành phố trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn