THÔNG BÁO Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vụ 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 01/TB-SNV Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vụ 

Nguồn: Sở NV tỉnh Bắc Kạn