Thành phố Bắc Kạn giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,97%

(backancity.gov.vn) – Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giảm còn 1,97%, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Người dân thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng có thu nhập cao từ cây quế

Thành phố Bắc Kạn đã quan tâm triển khai các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Về chính sách tạo việc làm, thành phố tập trung tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ việc làm cho 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đến với người nghèo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vào cuộc chung tay giúp đỡ người nghèo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, góp giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương./.

       Hoàng Thạc