Thành phố Bắc Kạn học sinh tựu trường ngày 17/8

Để thuận lợi cho việc huy động học sinh đến trường sớm, trước đó các trường đều đã huy động cho các em học sinh tham gia lao động, chuẩn bị tốt các điều kiện về trường lớp học nên cơ bản hoạt động tựu trường của học sinh diễn ra thuận lợi theo kế hoạch đề ra. Năm học 2015 – 2016, toàn thành phố Bắc Kạn có trên 8.800 học sinh.

Năm nay số lượng học sinh tiếp tục tăng ở cả ba cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Đối với ngành giáo dục sau khi thực hiện thí điểm thành công mô hình VNEN đó là vừa kế thừa những mặt tích cực của mô hình trường học truyền thống, vừa có sự đổi mới căn bản về mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy – học, cách đánh giá, cách tổ chức quản lí lớp học, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy – học …ở bậc tiểu học từ năm học 2011 – 2012 và được thí điểm đối với học sinh lớp 6 vào năm học 2014 – 2015.

Năm nay, các Trường THCS trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đều chủ động tiếp tục thực hiện với học sinh lớp 6, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt rèn luyện và nâng cao kỹ năng sinh hoạt, học tập cho học sinh, tạo không khí dân chủ trong học tập, tăng cường mối liên kết giữa gia đình và nhà trường./