Thành phố Bắc Kạn Hội thảo mất cân bằng giới tính khi sinh

Giai đoạn 2012-2017, tỷ số giới tính khi sinh ở thành phố Bắc Kạn ở mức rất cao, đặc biệt những năm 2012, 115 bé trai/ 100 bé gái; năm 2014 128,3/100; năm 2017 128,5 bé trai/100 bé gái. Tính từ năm 2012 đến 2017 số trẻ em sinh ra trên địa bàn thành phố là 3.676 trẻ, trong đó có 1.939 trẻ em nam, 1.737 trẻ em gái.

Để kiểm soát, khống chế có hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, đảm bảo tính ổn định, lâu dài. Ngành Dân số đã xây dựng Kế hoạch Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Luật bình đẳng giới, vận động các cặp vợ chồng thực hiện sinh đẻ có kế hoạch không lựa chọn giới tính thai nhi; phối hợp với cơ sở giáo dục đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh để giáo dục đạo đức; chủ động tham mưu, tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế có dịch vụ sản phụ khoa, siêu âm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính khi sinh… góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chấm dứt việc lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn./.