Thành phố Bắc Kạn họp phê duyệt chi tiết khu đô thị Bắc Sông Cầu

Hội nghị đã được nghe công ty cổ phần tư vấn xây dựng ETA và công ty tư vấn thiết kế môi trường Bắc Việt thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Sông Cầu tỷ lệ 1/500. Khu vực điều chỉnh Quy hoạch theo tuyến Tây Minh Khai và qua các khu dân cư đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch gồm xã Dương Quang, phường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Huyền Tụng … Việc phát triển đô thị tại khu vực này sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi để gắn với môi trường cảnh quan tự nhiên của thành phố Bắc Kạn

Tại hội nghị Ban tư vấn, UBMTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn phản biện, đóng góp ý kiến về khu đô thị Bắc Sông Cầu một số nội dung như: Đề xuất phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất đai hợp lý, xây dựng khu đô thị hiện đại, khớp nối các hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu và các dự án xung quanh đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ, bền vững đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố Bắc Kạn.