Thành phố Bắc Kạn: Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi trên cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại thành phố Bắc Kạn, các hoạt động tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này được Đảng bộ thành phố Bắc Kạn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Một tuyến phố nội thị thành phố Bắc Kạn

Thành phố xác định, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời tạo khí thế mới trước Đại hội.

Để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành văn bản về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn bằng các việc làm thiết thực, sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các phòng ban chức năng của thành phố, UBND các xã, phường và các Hội đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới, phát triển, lập thành tích chào mừng. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ thường như: Cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh, cây cảnh; tăng cường thu gom rác thải, phát quang cây xanh, cỏ dại tại các vị trí đất trống, đảm bảo mỹ quan,vệ sinh môi trường đô thị, đặc biệt là các địa điểm công cộng và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thành phố; Bật, đóng đèn điện trang trí vào buổi tối. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn như Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố Phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cổng chào điện tử phía Bắc – phía Nam của thành phố; thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức như pa nô, áp phích, băng rôn: Trang trí cờ Tổ quốc, cờ dây, cờ phướn tại trụ sở UBND thành phố, cầu Bắc Kạn II, các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố, căng treo 20 câu khẩu hiệu, cắm trên 1000 chiếc Cờ hồng kỳ…Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống phát thanh từ thành phố đến cơ sở về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên Cổng TTĐT thành phố. Tăng cường tin, bài tuyên truyền giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 91 năm qua…

Cùng với đó, thành phố Bắc Kạn chú trọng công tác chỉnh trang đô thị tại các tuyến phố trung tâm, khu vực cơ quan … Đến thời điểm này công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được gấp rút hoàn thành. Hàng loạt biểu ngữ, khẩu hiệu cùng pano, áp phích, cờ hoa được trang trí tại những khu vực trung tâm, tuyến phố chính trên địa bàn thành phố. Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường công tác trang trí trực quan triển khai thiết thực, trang trọng, có trọng tâm, trọng điểm. Các tuyến đường, ngõ phố của các thôn, tổ dân phố được người dân vệ sinh sạch sẽ, nhà nhà treo cờ Tổ quốc chào mừng. Qua đó, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, thể hiện niềm tin yêu đối với Đảng, niềm tự hào về Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng đến sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước. Đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01 – 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Phấn khởi trước sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cùng với nhân dân cả nước, mỗi người dân thành phố Bắc Kạn đều mong muốn và kỳ vọng, nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ có nhiều chủ trương, quyết sách để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Hoàng Thạc